Pristanišče Benetke: začetek projekta Safeport

Project Description:

Date:
7 Ottobre 2011

 

IMG_8288Jutri, 7. oktobra se v Pristanišču Benetke začenja evropski projekt Safeport. Projekt je namenjen spodbujanju in prvi uvedbi sistemske logike med pristanišči severnega Jadrana na temo varnosti. Beneška pristaniška uprava – vodilni partner projekta – je pripravila uvodno konferenco, katere so se udeležili predsednik Paolo Costa, generalni sekretar Franco Sensini, Odborništvo za prevoze in notranjo plovbo ter pristanišča dežele Veneto ter generalni direktor Direktorata za pomorstvo na slovenskem Ministrstvu za promet Janez Požar. Projekt Safeport je bil prijavljen na razpis v okviru Programa Slovenija – Italija 2007-2013 in ga skoraj v celoti sofinancira Evropska unija z več kot 2,7 milijoni evrov (700 tisoč je namenjenih beneškemu terminalu). Projekt spada v okvir prednostne naloge Programa: “Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija”, namenjeno krepitvi in varstvu okolja pred naravnimi in tehnološkimi tveganji ter onesnaževanjem. Namen projekta Safeport je obravnavati nekatere kritične točke na geografskem območju, ki je udeleženo v projekt, kot so pretovor nevarnih snovi v pristaniščih in onesnaževanje, ki ga povzročajo industrijske in trgovske dejavnosti v že onesnaženih conah (kot je Marghera). Številčno in strateško partnerstvo projekta, v katerem sodelujejo partnerji, kot so Pristaniška uprava Trst, Posebno podjetje za Pristanišče Tržič, Konzorcij za industrijski razvoj območja Aussa Corno, Pristaniška uprava Ravenna, Posebno podjetje za Pristanišče Chioggia, Luka Koper in Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič v Kopru. Cilj projekta Safeport je opredeliti in izvesti vrsto sistemskih posegov za obvladovanje izrednih razmer in večjih nesreč na območju pristanišča, kakršne so, na primer, nesreče pri delu, do katerih pride tudi zaradi pretovora nevarnih snovi (industrijsko tveganje) ter zmanjšanje onesnaževanja zraka in morja, ki ga povzroča ladijski in logistični sektor pristanišča (okoljsko tveganje).
www.ita-slo.eu