Press

18 November 2014
Category:
Press

Projekt Safeport – Končno Poročilo


22 October 2014
Category:
Press

Zaključna konferenca projekta Safeport

Zaključni dogodek projekta Safeport bo potekal 5. novembra v Benetkah, sočasno s prireditvijo Safety Day Pristaniške uprave Benetke.   Tu je program v slovenskem in italijanskem jeziku.     


2 April 2014
Category:
Press

DS3 – Smernice ravnanja v izrednih razmerah v pristanišču

Poglavitni cilj smernic je zagotoviti pristaniškim upravam in partnerjem projekta enoten metodološki referenčni okvir za izdelavo načrta ravnanja v izrednih razmerah pri tveganjih hudih nesreč v pristaniščih. Na splošno morajo biti v načrtu določeni ukrepi, ki se bodo izvajali v času miru, aktivnosti, usklajene dejavnosti, postopki, sredstva, človeški in materialni viri ter načini ravnanja v […]


13 March 2014
Category:
Press

WP 4 – Studio di un modello per le emissioni del comparto portuale

L’attività mira alla creazione di un modello concettuale condiviso per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal comparto navale e logistico-portuale, nonché alla definizione di una policy ambientale comune, finalizzata alla mitigazione dell’impatto del sistema portuale sulla qualità dell’aria degli ambiti urbani di riferimento. Per tale proposito, i partner di progetto, coordinati dall’Univeristà del Litorale UP-IAM, […]


12 October 2011
Category:
Press

Gazzetta Marittima

Predstavila Pristaniška uprava v Benetkah.   Projekt Safeport med Slovenijo in Italijo