Greenport

This post is also available in: Italian

RUGI PROJEKTI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PRISTANIŠČ, PRI KATERIH SODELUJEJO PARTNERJI PROJEKTA SAFEPORT

PROJEKT GREENBERTH – sofinanciran s sredstvi Programa evropskega teritorialnega sodelovanja MED

Cilj projekta GREENBERTH je spodbujanje integracije med majhnimi in srednje velikimi podjetji pri strateškem razvoju pristanišč.
Projekt Greenberth se ukvarja s podrobnim preučevanjem možnih izboljšav energetske učinkovitosti in rabe energetsko učinkovitih tehnologij, z izmenjavo dobrih praks in izkušenj med šestimi najpomembnejšimi sredozemskimi pristanišči.
Pristaniške uprave imajo velik vpliv na podjetja, ki znotraj pristaniških družb, ta pa morajo stalno izboljševati procese in tehnologije z namenom prilagajanja svojih poslovnih modelov stalnemu spreminjanju nacionalnega in tujega trga.
V ta namen projekt GREENBERTH predlaga pritegnitev številnih subjektov k oblikovanju integriranih strateških načrtov na temo energetske učinkovitosti med pristaniškimi operaterji s področja logistike ter MSP.

Partnerji:

 • Pristaniška uprava Valencia –ŠPANIJA
 • Pristanišče Marseille – FRANCIJA
 • Pristaniška uprava Livorno – ITALIJA
 • Pristaniška uprava Benetke – ITALIJA
 • Luka Koper – SLOVENIJA
 • Pristaniška uprava Reka – HRVAŠKA
 • Vloga partnerjev projekta Safeport

Pristaniška uprava Benetke je zadolžena za projektno aktivnost, usmerjeno na energetsko učinkovitost MPS, prisotnih v Sredozemlju.

Povezava s projektom

http://www.greenberth.eu

GREENSITE, sofinanciran s sredstvi Programa LIFE+ (zaključen 20. januarja 2014)

GREEN SITE – supercritical fluid technologies for river and sea dredge sediment remediation se ukvarja z raziskovanjem okolju prijaznih in sonaravnih tehnoloških rešitev za čiščenje zemljišč in sedimentov, pridobljenih z izkopom kanalov industrijskega območja v Pristanišču Marghera.
Cilji aktivnosti, ki so trajale 24 mesecev, so bili: opredelitev kompaktnih tehnologij za hitro čiščenje morskih in rečnih sedimentov, onesnaženih z ogljikovodiki in drugimi organskimi snovmi; uporaba tehnologij brez topil in/ali drugih kemijskih in/ali bioloških sestavin, ki bi se lahko po čiščenju razširili v okolje; razvoj preprosto prenosljivih tehnologij, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v onesnaženih območjih za hitrejše in učinkovitejše ukrepanje; razvoj in širjenje tehnologij zelene ali naravne kemije za sanacijo onesnaženih območij.
Rezultati so bili posebno pomembni. Med temi velja omeniti:

 • možnost odstranjevanja in /ali oksidiranja široke palete ogljikovodikov (PHAs) in drugih organskih snovi, ki imajo posebno negativen vpliv na okolje, kot so, na primer, PCB, pesticidi in druge snovi, ki so prisotne v sedimentih
 • učinkovita ekstrakcija/oksidacija več kot 90 % ciljnih organskih sestavin
 • mnogo hitrejše (30 – 60 minut) kinetike ekstrakcije/oksidacije ciljnih organskih sestavin v primerjavi s klasičnimi sistemi izpiranja tal (soil washing) in zlasti bioremediacije
 • več kot 90 % zmanjšanje količine odpadne vode in / ali drugih ostankov, ki jih je mogoče pridobiti s sodobnimi tehnologijami izpiranja tal
 • možnost izdelave kompaktnih in močno mobilnih naprav, ki jih je mogoče preprosto namestiti na območje, kjer so potrebne.

Partnerji:

 • ALLES S.p.A. – Azienda Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti (vodilni partner)
 • VEGA PARK SCARL
 • S.T.A. SRL
 • Consorzio Venezia Ricerche
 • ARCHIMEDES LOGISTICA s.r.l.
 • AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
 • EAMBIENTE s.r.l.
 • Vloga partnerjev projekta Safeport

Pristaniška uprava Benetke je sodelovala pri 6. aktivnostih – Širjenje rezultatov, natančneje pri podaktivnosti 6.3 oziroma organizaciji zaključne konference in upravljanju profila družbenega omrežja Twitter

Povezava s projektom

http://www.green-site.net