Projekt

This post is also available in: Italian

Projekt je nastal z namenom zasledovanja standardov s področja varnosti in konkurenčnosti celotnega pristaniškega sistema severnega Jadrana, preko razvoja skupnih strategij in dejavnosti za preprečevanje in zmanjšanje tveganja za okolje na območjih pristanišč v Ravenni, Chioggi, Benetkah, Tržiču, Nogaru, Trstu in Kopru. Obstoječe stanje varnosti in okoljske zaščite v omenjenih pristaniščih je namreč precej različno.

Predvidene sinergične povezave bodo omogočile večjo konkurenčnost sistema in obenem – s pomočjo standardiziranih postopkov in specifičnih dogovorov – namenile večjo pozornost varstvu prostora in okolja ter povečale ukrepe za preprečevanja nesreč pri delu v pristaniščih, čemur se bo obenem prilagodilo sektorske predpise, ki veljajo v Sloveniji in v Italiji.

Strateški pomen projekta temelji na spodbujanju izvedbe nabora posegov, namenjenih izboljšanju preprečevanja in upravljanja okoljskih in industrijskih tveganj v pristaniščih, s splošnim ciljem prispevanja k boljši teritorialni integraciji in h komunikaciji med pristanišči v Furlaniji-Julijski krajini, Venetu, Emiliji Romagni in v Republiki Sloveniji.

Iz operativnega vidika se je v pristaniškem sistemu severnega Jadrana izrazila potreba po osredotočenju na nekatere skupne težave:

  • izredne razmere in večje nesreče v pristaniščih;
  • zmanjšanje onesnaževanja zraka, ki nastaja pri ladijskih in logističnih dejavnostih pristanišča;
  • tveganja in učinki, ki jih povzroči razlitje nevarnega blaga ali onesnaževal v morje;
  • pomanjkanje in nehomogenost podatkov o delovnih nesrečah v pristaniščih;
  • tveganja pri prevozu nevarnega blaga v pristaniščih.

Projekt predvideva skupno izvedbo »svežnja ukrepov za zagotovitev varnosti in preprečevanje okoljskih tveganj«: prvi je namenjen izboljšanju varnostnih standardov v pristaniščih, drugi pa povečanju stopnje zaščite okolja v obravnavanih pristaniščih.