Okolje

This post is also available in: Italian

Okolje – zaščita okolja

Emisije v pristaniščih

Pristanišča so potencialni vir onesnaževanja zraka, ki je tesno povezan s pristaniškimi dejavnostmi (npr. drobni prah, ladijski izpusti v zrak ipd.) in škodujejo okolju, zdravju in nepremičninam v urbanih središčih. Partnerji želijo izdelati skupne metodologije in inovativna orodja za omejitev emisij z namenom:

  • izdelave skupnega modela za zmanjšanje onesnaževanja zraka v ladijskem in pristaniško logističnem sektorju;
  • opredelitve skupne okoljske politike za omilitev vplivov pristaniškega sistema na kakovost zraka v bližnjih urbanih središčih;
  • izboljšanja kakovosti življenja oseb v urbanih središčih ob pristaniščih in v njihovi okolici.

Razlitje nevarnih snovi v morje

Partnerji želijo s svojimi dejavnostmi širiti informacije o tveganjih, ki so povezana z razlitjem nevarnih snovi v morje ter prispevati k preprečevanju in omilitvi tveganj onesnaževanja morja in obalnih območij, zlasti tistih, ki jih povzroča razlitje nevarnih snovi, saj to močno vpliva na varnost in gospodarstvo programskega območja. Partnerji si prizadevajo za izdelavo skupnega modela za oceno vplivov onesnaževal na morje in za opredelitev ustreznih načinov odpravljanja posledic onesnaženja.

Na osnovi preteklih izkušenj vsakega partnerja s področja preprečevanja in omilitve tveganj onesnaževanja zaradi prevoza nevarnih snovi po morju in ob ugotovitvi uporabljenih najboljših praks bo mogoče:

  • izdelati skupni koncept za zmanjšanje onesnaževanja zraka v ladijskem in pristaniško logističnem sektorju;
  • opredeliti skupne okoljske politike za omilitev vplivov pristaniškega sistema na kakovost zraka v bližnjih urbanih središčih;
  • izboljšati kakovost življenja oseb v urbanih središčih ob pristaniščih in v njihovi okolici.