News & Press

18 November 2014
Category:
Press

Projekt Safeport – Končno Poročilo


17 November 2014
Category:
News

Rezultati zaključne konference projekta Safeport

5. novembra je v tehnološkem parku VEGA v Margheri (Benetke) potekala zaključna konferenca projekta Safeport. Priložena so poročila z rezultati projektnih aktivnosti, ki so bili predstavljeni na dogodku. DS4 – Univerza na Primorskem DS5 – Luka Koper DS6 – Pristaniška uprava Trst DS7 – Pristaniška uprava Benetke  


22 October 2014
Category:
Press

Zaključna konferenca projekta Safeport

Zaključni dogodek projekta Safeport bo potekal 5. novembra v Benetkah, sočasno s prireditvijo Safety Day Pristaniške uprave Benetke.   Tu je program v slovenskem in italijanskem jeziku.     


22 October 2014
Category:
News

Dva strokovna seminarja v Kopru in Ravenni.

V sklopu DS3, DS4 in DS5 bosta v prihodnjih dneh potekala dva pomembna strokovna seminarja za širjenje rezultatov projektnih aktivnosti. V Kopru 23. oktobra o DS4 in DS5. Preberi program v italijanščini ali slovenščini. V Ravenni 24. oktobra o DS3. Preberi program v slovenskem ali italijanskem jeziku.    


2 April 2014
Category:
Press

DS3 – Smernice ravnanja v izrednih razmerah v pristanišču

Poglavitni cilj smernic je zagotoviti pristaniškim upravam in partnerjem projekta enoten metodološki referenčni okvir za izdelavo načrta ravnanja v izrednih razmerah pri tveganjih hudih nesreč v pristaniščih. Na splošno morajo biti v načrtu določeni ukrepi, ki se bodo izvajali v času miru, aktivnosti, usklajene dejavnosti, postopki, sredstva, človeški in materialni viri ter načini ravnanja v […]