Partner

Beneška pristaniška uprava
Beneška pristaniška uprava

Beneško pristanišče je zaradi svoje geografske lege prednostno pristanišče za obsežno območje osrednje Evrope, ki med drugim vključuje severovzhodno Italijo, Avstrijo, Bavarsko, in vzhodne Evrope, kjer so najbolj dinamični trgi Evropske unije. Nahaja se na stičišču treh evropski prometnih koridorjev: koridor Skandinavija–Sredozemlje; Sredozemski koridor; koridor Baltik–Jadran. Benetke so sočasno tudi severni terminal pomorskih avtocest vzhodnega Sredozemlja, ki preko Jadrana povezuje srednjo Evropo s severno Afriko in Bližnjim vzhodom. Beneško pristanišče je eno vodilnih evropskih pristanišč na področju projektnega in generalnega tovora in eno prvih jadranskih pristanišč za pretovor kontejnerjev. To je tudi edina italijanska luka z rečnim pristaniščem, kar zagotavlja uravnotežen prevoz blaga na pontonih vzdolž rede Pad. Beneška pristaniška uprava je vodilni partner projekta Safeport in je odgovorna za komunikacijo in opredelitev čezmejnega modela spremljanja, ocene in ukrepanja v primeru tveganj zaradi pretovora nevarnega blaga.

Pojdi na spletno stran partnerja ›
Pristanišče Trst - Autorità Portuale di Trieste
Pristanišče Trst - Autorità Portuale di Trieste

Svobodno pristanišče z učinkovitim in konkurenčnim sistemom, ki lahko sprejme najmodernejše ladje. Razlikuje se po povsem naravnem morskem dnu (18 metrov morske globine), odlični dostopnosti z morja, dobrih cestnih in želežniških povezavah in po neposredni bližini rastočih trgov Srednje in Vzhodne Evrope. Opremljeno je za sprejem potnikov in za premeščanje vseh vrst tovorov: kontejnerji, RO-RO/Pax, kmetijski izdelki in živila (tudi zamrznjeni izdelki), razno blago, project cargo, razsuti tovor in tekočine. Razpolaga tudi z napravami za ladjedelništvo. Leta 2012 je pretovor presegel 49 milijonov ton blaga. V sklopu projekta SAFEPORT si tržaško pristanišče skupaj z drugimi partnerji prizadeva, da bi povečali varnost na delavnih mestih in pri upravljanju nevarnega blaga.

Več o tem
Pristanišče v Tržiču
Pristanišče v Tržiču

Posebno podjetje za pristanišče v Tržiču je ustanovila Trgovinska, gospodarska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica v skladu s 14. členom Zakona št. 84/1994 z namenom spodbujanja strukturnega razvoja in pristaniških dejavnosti v Tržiču. Pristanišče v Tržiču je najsevernejši terminal v Jadranu, središče večmodalnega območja, ki v radiju 20 km zajema vrsto struktur za pomorski, kopenski, železniški in zračni promet. Posebno podjetje za Pristanišče Tržič ima pri projektu SAFEPORT posebno vlogo pri opredelitvi skupnega sistema zbiranja, kodiranja in ocene podatkov o nesrečah pri delu in skupnega čezmejnega modela o tveganjih pri pretovoru nevarnih snovi v pristanišču.

Pojdi na spletno stran partnerja ›
Pristanišče v Nogaru
Pristanišče v Nogaru

Konzorcij za industrijski razvoj območja Aussa-Corno je subjekt javnega prava, katerega statutarni namen je spodbujanje gospodarskega razvoja na območju pokrajine Videm, za upravljanje katere je tudi zadolženo, pri čemer spodbuja nove pobude na področju industrije in si prizadeva za ustvarjanje potrebnih pogojev za ustanovitev in razvoj proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Konzorcij je tudi lastnik posameznih pristaniških območij Luke Nogaro, ki jih upravljajo pooblaščene pristaniške družbe. Konzorcij je v okviru projekta SAFEPORT zadolžen zlasti za dejavnosti s področja varnosti pri delu v pristaniščih - v skladu z že pridobljenim certifikatom OHSAS 18001 - in pri pretovoru nevarnih snovi v pristanišču.

Pojdi na spletno stran partnerja ›
Autorità portuale di Ravenna
Autorità portuale di Ravenna

Več o tem
Pristanišče v Chioggi
Pristanišče v Chioggi

Pristanišče v Chioggi se nahaja v južni beneški laguni in je od nekdaj priznano zaradi svoje središčne lege v deželnem infrastrukturnem omrežju in pomena, ki ga ima kot edino rečno-pomorsko pristanišče v državi ter strukturno vozlišče prometnih tokov med Sredozemljem in severno Italijo. Sestavljata ga dva terminala: Isola Saloni, potniški terminal za križarke in Val da Rio, integrirani pomorski-rečni-kopenski logistični terminal za komercialni prevoz. A.S.PO. Posebno podjetje gospodarske zbornice v Benetkah si že trideset let prizadeva za razvoj terminala in izgradnjo infrastrukture. Podjetje sodeluje pri projektu SAFEPORT za optimizacijo preprečevanja in zmanjšanje okoljskih tveganj in za zagotovitev varnosti zaposlenih pri delu v pristanišču.

Pojdi na spletno stran partnerja ›
Luka Koper d.d.
Luka Koper d.d.

Koprsko pristanišče je edino slovensko mednarodno pristanišče, kjer se pretovarjajo in skladiščijo generalni, sipki, razsuti in tekoči tovori, kontejnerji in avtomobili, sadje in zelenjava, živa živina ter drugo. Od leta 2005 so v Kopru prisotni tudi potniki. Najpomembnejši zaledni trgi so Slovenija, Avstrija, Italija, Madžarska, Češka Republika in Slovaška. Leta 2012 je pretovor znašal skoraj 18 milijonov ton blaga. Celotno območje pristanišča ter vse terminale upravlja Luka Koper, d.d., ki je v pristanišče vpeljala napreden sistem varovanja okolja ter zanj prejela certifikat ISO 14001 ter shemo EMAS (ECO-Management and Audit Scheme). V okviru projekta Safeport se posebej posvečamo preprečevanju razlitij v morje.

Več o tem
UP IAM
UP IAM

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (UP IAM) izvaja temeljne in aplikativne projekte, vpleten je v mednarodno znanstveno okolje, skladno z razvojnim programom pa sodeluje s podobnimi organizacijami ter inštituti po vsem svetu. S svojimi raziskovalci, habilitiranimi profesorji in asistenti, UP IAM zasleduje vizijo UP, ki stremi k aktivnemu doprinosu k cilju Evropske unije po ustvarjanju družbe, temelječe na znanju. S prenosom podbud, ki se oblikujejo na stičišču sredozemskega in srednjeevropskega prostora, se UP IAM vključuje v mednarodno univerzitetno skupnost in tako prispeva k trajnostnem družbenemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja. Raziskovanje na UP IAM je organizirano v štirih oddelkih: Oddelek za tehnologijo, Oddelek za matematiko, Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije ter Oddelek za preučevanje zdravja. V okviru inštituta delujeta tudi dva centra: Slovenski center za raziskovanje samomora in Center za sodelovanje z industrijo.

Pri projektu Safeport sodeluje Oddelek za tehnologijo UP IAM, ki izvaja raziskave na področju okoljskih tehnologij. Raziskave oddelka so usmerjene predvsem na področje izvajanja meritve onesnaženosti zraka, razvoja programske opreme za podporo pri analizi in prikazovanju rezultatov, fizikalnega in statističnega modeliranja ter reševanja logističnih in kombinatoričnih problemov. Tako tudi v okviru projekta Safeport UP IAM proučuje emisije prašnih delcev PM10, ter izvaja meritve in modeliranje onesnaženosti zraka. Na podlagi rezultatov meritev in modelskih izračunov bodo pristanišča, ki sodelujejo v projektu, lažje prepoznala najbolj prizadeta ter onesnažena območja. Rezultati projekta bodo tako uporabljeni za učinkovito izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka na širšem območju pristanišč.

Več o tem